Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 grudnia 2018 roku zmarł

ŚP.

Karol Bartkowiak

Członek Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu w latach 2012 – 2018.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

składają wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym.