Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji

Miejsce pracy: Wągrowiec

Osoba zatrudniona na stanowisku windykacji i restrukturyzacji odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesów windykacyjnych w stosunku do dłużników,
 • negocjowanie warunków spłat,
 • przygotowywanie pism procesowych w toku prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • korespondowanie z sądami i organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych obejmujących analizę zdolności spłat,
 • dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych oraz jej monitoringu w okresie spłat,
 • monitorowanie terminowości i skuteczności podejmowanych w sprawach działań,
 • raportowanie wyników pracy.

POSZUKUJEMY OSOBY:

 • posiadającej wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • znającej przepisy prawa w zakresie zabezpieczeń wierzytelności i dochodzeń roszczeń,
 • znającej proces kredytowy,
 • posiadającej doświadczenie na stanowisku windykacji i restrukturyzacji,
 • posiadającej umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • posiadającej prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: bank@paluckibs.pl lub na adres: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ulicy Kolejowej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135864, NIP: 7660006685, REGON: 000506337.
 2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@paluckibs.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 67 268 54 99 lub pisemnie: ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.
 3. W Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@paluckibs.pl, pisemnie na adres siedziby Banku, wskazany w pkt I lub telefonicznie pod nr tel. 67 268 54 99. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji,
 6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesieni skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.