pałucki bank lokata na 150

› 3-miesięczna

› 6 miesięczna

› minimalna wpłata: 1 500 zł

› oprocentowanie: 3-miesięczna – 1,45%
› oprocentowanie: 6-miesięczna – 1,50%

 

Okres promocyjny: od 01.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

Promocja dotyczy nowo wniesionych do Banku środków.

Oprocentowanie promocyjne „Lokaty na 150” obowiązuje w pierwszym okresie umownym. W kolejnych okresach umownych lokata oprocentowana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym w dniu wznowienia w „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu” oprocentowaniem lokat terminowych w złotych o oprocentowaniu stałym odpowiednio dla lokaty 3- miesięcznej i 6-miesięcznej.

Podstawowe zasady prowadzenia rachunków lokat są ujęte w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu”.

Zapraszamy do naszych placówek!