Przedmiotem Konkursu  jest wybór najciekawszych rodzinnych zdjęć (fotografii) z wakacji. Sprzedażą promocyjną objęte są  kredyty gotówkowe,  na które umowy zostały podpisane w Banku, niezależnie od kwoty udzielonego Kredytu.Konkurs rozpocznie się dnia 17.08.2015  i zakończy w dniu 18.09.2015 r.; umowy zawarte przed lub po tym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażeniem przez Uczestnika zgody: na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, na publikację przesłanego zdjęcia na stronie konkursu sgb.pl/kredytzkonkursem, na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie. Regulamin dostępny na stronie  www.konkurs.sgb.pl. Zgłoszeń w Konkursie dokonywać można na stronie internetowej Konkursu:  www.sgb.pl/kredytzkonkursem. O szczegóły pytaj w Placówkach PBS. Do wygrania:

  • wyjazd  turystyczny dla 4 osób do Disneylandu pod Paryżem,
  • 10 (dziesięć) równorzędnych nagród (tablety multimedialne)