O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zawiadamia, że w dniach

03.06.2020 r. – 04.06.2020 r.

odbędą się Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

 

Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

 1. z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w dniu 03.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Gołańczy, przy ul. Rynek 25, o godz. 900 w pierwszym terminie, o godz. 930 w drugim terminie;
 2. z terenu Gmin Damasławek i Wapno w dniu 03.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Damasławku przy ul. Kcyńskiej 6 o godz. 1600 w pierwszym terminie, o godz. 1630 w drugim terminie;
 3. z terenu Miasta i Gminy Wągrowiec w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Banku w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 19 o godz. 900 w pierwszym terminie, o godz. 930 w drugim terminie;
 4. z terenu Miasta i Gminy Janowiec Wlkp. w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Janowcu Wlkp. przy Pl. Wolności 6 w Janowcu Wlkp. o godz. 1600 w pierwszym terminie, o godz. 1630 w drugim terminie.

 

                                                                                                                                        Zarząd

                                                                                                                                Pałuckiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                      w Wągrowcu

 

Porządek obrad Zebrań Grupy Członkowskiej: 

Część organizacyjna:

 • Otwarcie Zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 • Przedstawienie „Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu”,
 • Wybór Komisji Wnioskowej.

Część sprawozdawczo-informacyjna:

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019
 • Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok, w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 roku
 • Przedstawienie materiałów będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, a w szczególności projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli.

Część końcowa:

 • Dyskusja
 • Wolne głosy i wnioski
 • Zakończenie Zebrania.

 

 

Zebrania odbędą się zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.