Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zawiadamia,

że w dniach 20 – 23 marca 2018r. odbędą się

Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

 

 1. z terenu Miasta i Gminy Wągrowiec w dniu 20.03.2018r. w lokalu Banku w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 19 o godz. 1530 w pierwszym terminie, o godz. 1545 w drugim terminie;
 2. z terenu Gmin Damasławek i Wapno w dniu 21.03.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek o godz. 1545 w pierwszym terminie, o godz. 1600 w drugim terminie;
 3. z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w dniu 22.03.2018r. w lokalu OSP w Gołańczy, ul. Kowalika 1, o godz. 1545 w pierwszym terminie, o godz. 1600 w drugim terminie;
 4. z terenu Miasta i Gminy Janowiec Wlkp. w dniu 23.03.2018r. w lokalu „Pab u Majesia” Plac Wolności 2 w Janowcu Wlkp. o godz. 1545 w pierwszym terminie, o godz. 1600 w drugim terminie;

 

Porządek obrad Zebrań Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich.
 3. Przyjęcie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu.”
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017r., w tym kierunki działalności na 2018r. oraz projekt podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 6. Wykonanie wniosków Zebrań Grup Członkowskich i uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 7. Dokonanie oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej za 2017r. – podjęcie uchwał.
 8. Przedstawienie projektu „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli (…)”.
 9. Przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
 10. Dyskusja – wnioski i opinie.
 11. Zamknięcie obrad.