Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu już po raz drugi funduje prezenty świąteczne w ramach własnej akcji „Świąteczna Paczka”.

Tym razem Zarząd Banku podjął decyzje o obdarowaniu czterech rodzin z terenu działania Oddziałów Banku tj. Wągrowca, Gołańczy, Damasławka i Janowca Wlkp.
W dniu 04 grudnia 2015 miało miejsce uroczyste wręczenie „Świątecznej Paczki” dla rodziny z Oddziału PBS w Wągrowcu. Rodziny zostały wytypowane przez Dyrektorów Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca działania Oddziałów Banku.  Paczka wręczana w Oddziale PBS w Wągrowcu trafiła w ręce rodziny „pogorzelców”, których  kamienica położona w bardzo bliskim sąsiedztwie Banku  spłonęła, kilkanaście dni wcześniej. W organizację Paczki włączyli się wszyscy pracownicy Banku. Każdy chciał pomóc w miarę swoich możliwości. Wręczenie paczki miało miejsce w obecności przedstawicieli Zarządu Banku i Dyrektora Oddziału w Wągrowcu. Było też miejsce na świąteczne  życzenia i spotkanie przy kawie.

Z kolei „Świąteczna Paczka” dla rodziny z okolic Gołańczy dowieziona została przez Przedstawicieli Zarządu Banku, Dyrektora Oddziału w Gołańczy i MOPS bezpośrednio do miejsca zamieszkania potrzebującej rodziny.