„LOKATA NA NOWE ŚRODKI”

> minimalna wpłata: 500 zł

> oprocentowanie 2,10 %

> 12-miesięczna

OKRES PROMOCJI: 01.08.2019 r. – 29.11.2019 r.

Warunkiem założenia „Lokaty na Nowe Środki” jest wpłata na lokatę nowych środków pieniężnych, czyli takich, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu, tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, podstawowym rachunku płatniczym, rachunku rozliczeniowym (bieżącym, pomocniczym i VAT) oraz rachunku lokaty terminowej.

Muszą one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu w dniu otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu na dzień 15.07.2019 r. „Lokaty na Nowe Środki” założone w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę, na którą lokaty te zostały założone.