Lokata na Nowe Środki

Zyskaj 6% w skali roku na lokacie 3 – miesięcznej na Nowe Środki

 • Zyskujesz stałe oprocentowanie 6% w skali roku
 • Lokatę założysz na okres 3 miesięcy
 • Lokata jest nieodnawialna
 • Lokatę założysz przez bankowość internetową i aplikację mobilną
 • Wystarczy 1000 zł żeby otworzyć lokatę
 • Maksymalna wpłata 200 000 zł
 • Odsetki naliczamy na koniec okresu umownego
 • W przypadku wypłaty pieniędzy przed końcem umowy, odsetki nie zostaną naliczone
 • Jeden klient może założyć wyłącznie 1 lokatę
 • Podatek od zysku z lokaty 19%

Okres trwania promocji od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.

 

Na lokacie deponowane są wyłącznie Nowe Środki, stanowiące nadwyżkę sumy środków znajdujących się na rachunkach posiadacza:

 • podstawowym rachunku płatniczym, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach bieżących, rachunkach pomocniczych, rachunkach lokat terminowych w złotych polskich oraz
 • rachunkach lokat terminowych w walutach wymienialnych;

prowadzonych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych na dzień bazowy (saldo bazowe aktywów). Informacja o wysokości Nowych Środków zawiera kwotę środków z dnia otwarcia lokaty i prezentowana jest posiadaczowi spełniającemu warunki promocji poprzez bankowość elektroniczną, w zakładce danej Lokaty.

Dzień bazowy, to dzień, na który Bank określił stan środków na wszystkich prowadzonych przez Bank rachunkach wskazanych powyżej. Dzień bazowy został określony na 20.02.2023 r.