Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej:

 1. nie przechowuj nazwy użytkownika, hasła i karty kryptograficznej z PIN-em w tym samym miejscu;
 2. nigdy nie udostępniaj loginu oraz hasła osobom trzecim i nie podawaj ich na żadnych nieszyfrowanych stronach;
 3. ostrożnie korzystaj z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby lub, jeśli to możliwe, nie korzystaj z takich komputerów, np. w kawiarence internetowej;
 4. kończąc pracę zawsze korzystaj z polecenia [Wyloguj];
 5. korzystaj z legalnych systemów operacyjnych,dbaj o ich aktualizację, szczególnie w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa, aktualne poprawki publikowane są na stronach producentów programów;
 6. korzystaj z aktualnych wersji przeglądarek internetowych;
 7. używaj aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą (firewall);
 8. stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla wykorzystywanego systemu operacyjnego zwiększa Twoje bezpieczeństwo;
 9. wszystkie pliki, które ściągasz na dysk swojego komputera przed otwarciem powinny zostać sprawdzone pod kątem zainfekowania przez wirusy bądź inne szkodliwe oprogramowanie;
 10. PAMIĘTAJ! Bank nigdy i w żadnej formie (tj. telefon, e-mail, komunikat itp.) nie będzie Cię prosił o podanie hasła (haseł), kodów dostępu do serwisu bankowości internetowej – zatem nie dopowiadaj na jakiekolwiek wiadomości, w których jesteś proszony o podanie lub zweryfikowanie Twoich danych osobowych, numeru konta, danych bankowości elektronicznej, kart kredytowych!
 11. jeżeli otrzymałbyś taką wiadomość pamiętaj, że jej nadawcą nigdy nie jest Bank, a także nie loguj się na strony podane w takiej wiadomości, które tylko pozornie wskazują poprawną stronę bankowości elektronicznej – jest to próba wyłudzenia tzw. „phishing”;
 12. przed zatwierdzeniem i wysłaniem transakcji każdorazowo sprawdzaj poprawność numeru rachunku (NRB) odbiorcy;
 13. jeśli zalogujesz się na stronę bankowości elektronicznej i z nieznanych Tobie przyczyn strona poprosi Cię o wpisanie kodów jednorazowych to strona ta może okazać się fałszywa! Zapoznaj się z zamieszonymi poniżej informacjami dotyczącymi bezpiecznego logowania;
 14. system nigdy nie poprosi Cię o podanie kilku kodów jednorazowych jednocześnie;
 15. Bank nigdy nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji na Twoim telefonie w celu skorzystania z bankowości elektronicznej; jeśli zostaniesz poproszony o instalowanie dodatkowych aplikacji bezpieczeństwa, nie rób tego oraz poinformuj Bank.

PAMIĘTAJ!

 • Jeżeli do autoryzacji transakcji wykorzystujesz listy kodów jednorazowych:
  • otrzymane z Banku kody jednorazowe na listach kodów jednorazowych służą wyłącznie do autoryzacji zleconej w systemie bankowości internetowej transakcji (tj. zlecenia przelewu, zdefiniowania lub zmiany przelewów zdefiniowanych, założenia lokaty itp.).
 • Jeżeli do autoryzacji transakcji wykorzystujesz kody wysyłane SMS-em:
  • przed zatwierdzeniem transakcji uważnie przeczytaj treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej, zleconej przez Ciebie operacji.

Bank rekomenduje korzystanie z kodów wysyłanych SMS-em na wskazany numer telefonu komórkowego jako bezpieczniejszego sposobu autoryzacji transakcji zleconych w systemie Internet Banking!

Zmiana sposobu autoryzacji może zostać dokonana przez Bank na życzenie Klienta!

Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego logowania:

 1. zaleca się logowanie do serwisu bankowości elektronicznej zawsze poprzez stronę wskazaną przez Bank https://ekonto.paluckibs.pl;
 2. zanim się zalogujesz sprawdź czy adres strony jest prawidłowy i czy strona jest stroną szyfrowaną czyli jest adres zaczyna się od https://, adres w oknie przeglądarki powinien wyglądać następująco: https://ekonto.paluckibs.pl
 3. sprawdź czy na stronie znajduje się certyfikat i czy jest poprawny:
  • certyfikat jest to znaczek zamkniętej kłódki, który najczęściej pojawia się w przeglądarce przy adresie strony lub w dolnym pasku przeglądarki (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki),
  • poprawność certyfikatu możemy sprawdzić korzystając instrukcji http://www.paluckibs.pl/certyfikat.html,
  • informacje które możemy tam odczytać to miedzy innymi:
   • certyfikat wystawiony jest dla domeny: ekonto.paluckibs.pl
   • wystawcą certyfikatu jest: Certum Extended Validation CA
   • certyfikat wystawiany jest dla: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec;
  • zamknięta kłódka świadczy o poprawnym certyfikacie SSL i szyfrowaniu połączenia;

  UWAGA!

  Kiedy wygląd strony wydaje Ci się podejrzany, nie loguj się do aplikacji i niezwłocznie poinformuj o tym Bank.

 4. nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach; aby wyłączyć tą funkcję skorzystaj z informacji zapisanych poniżej:
  • dla przeglądarki Internet Explorer:
   Menu „Narzędzia” „Opcje Internetowe” > zakładka „Zawartość” > część „Autouzupełnianie” > „Ustawienia” – odznacz pola „Nazwy użytkowników i hasła w formularzach”
  • dla przeglądarki Mozilla Firefox:
   Menu „Narzędzia” > „Opcje” > „Bezpieczeństwo” > „Hasła” > odznacz pole „Pamiętaj hasła do witryn”
  • dla przeglądarki Opera:
   Menu „Ustawienia”, zakładka „Preferencje…” > zakładka „Formularze”, odznacz pole „Włącz menedżera haseł”
  • dla przeglądarki Google Chrome:
   Menu „Ustawienia Google Chrome” > „Ustawienia” > „Prywatność” > „Hasła i formularze” – odznacz pole „Proponuj zapisywanie haseł podawanych w Internecie”
 5. stosuj hasła zawierające duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne;
 6. zaleca się okresowe zmiany hasła, hasło może być zmienione przez użytkownika na nowe w każdej chwili;
 7. pamiętaj, że Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie kodu jednorazowego podczas logowania do systemu bankowości elektronicznej ani bezpośrednio po zalogowaniu do systemu.

WAŻNE!

 • Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub jakieś podejrzenia dotyczące bezpieczeństwa korzystania z Internet Bankingu skontaktuj się z pracownikiem Banku pod numerem telefonu: 67 268 14 50.
 • Pod wskazanym powyżej numerem telefonu możesz również dokonać blokady swojego konta bankowości elektronicznej.
 • Jeśli obawiasz się że Twoje dane logowania do bankowości elektronicznej mogły zostać skradzione lub w jakikolwiek sposób ujawnione osobom niepowołanym możesz je również zablokować wysyłając wiadomość SMS na jeden z numerów telefonów komórkowych: 728 905 151 lub 664 125 177 o treści – BI#identyfikator, gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu (program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu) lub BI#identyfikator#PESEL – gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu; SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu. Po dokonaniu blokady przez system otrzymasz informację SMS-em o dokonaniu blokady. Jest to standardowa wiadomość SMS, a koszt uzależniony jest od cennika Twojego operatora komórkowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań niezmiennie pozostajemy do dyspozycji.

Aktualne informacje na temat zagrożeń bankowości elektronicznej można uzyskać na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci.