PBS w Wągrowcu przyjmuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, informuje że od 31 grudnia 2014 r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego PBS w Wągrowcu” oraz rewizję regulacji wewnętrznych Banku. Działania Komisji Nadzoru Finansowego zostały przyjęte jako impuls dla zebrania w jednym dokumencie zasad, którymi na co dzień kieruje się Bank  w wykonywaniu swojej działalności, relacjach z Udziałowcami, Klientami oraz swoim otoczeniem.

W załączeniu:

„Polityka ładu korporacyjnego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”, Oświadczenie Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej w zakresie stosowania „Polityki ładu korporacyjnego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”