Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji (karty płatnicze)
Formularz reklamacji (ubezpieczenia)
Formularz skargi, wniosku

 

reklamacje/skargi/wnioski telefon: 67 26 81 444

reklamacje/skargi/wnioski email: reklamacje@paluckibs.pl

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00–030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc