WŁADZE BANKU I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Realizując dyspozycje art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, ogłasza się, co następuje:

Skład Zarządu Banku:

Marzena Łaska-Bierła

Marzena Łaska-Bierła

Prezes Zarządu
Dariusz Koczorowski

Dariusz Koczorowski

Wiceprezes Zarządu
Anna Biskupska

Anna Biskupska

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Janusz Kędziora – Przewodniczący
  2. Ewa Siwakowska – Z-ca Przewodniczącego
  3. Eligiusz Kledzik – Sekretarz
  4. Alina Dotka – członek
  5. Tadeusz Nickel – członek
  6. Zofia Kałek-Bazyluk– członek
  7. Maciej Sobczak – członek

 

Obszar działania Banku:

Teren powiatów: wągrowiecki, żniński, poznański, obornicki, chodzieski, nakielski, gnieźnieński, bydgoski, inowrocławski, pilski i mogileński.

Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu.