WŁADZE BANKU I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Realizując dyspozycje art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, ogłasza się, co następuje:

Skład Zarządu Banku:

Zofia Kałek-Bazyluk

Zofia Kałek-Bazyluk

Prezes Zarządu
Marzena Łaska-Bierła

Marzena Łaska-Bierła

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Wałowski

Tomasz Wałowski

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Piotr Bednarski – Przewodniczący
 2. Włodzimierz Woźniak – Z-ca Przewodniczącego
 3. Eligiusz Kledzik – Sekretarz
 4. Karol Bartkowiak – członek (zmarł)
 5. Michał Błażak – członek
 6. Andrzej Cisłak – członek
 7. Remigiusz Galiński – członek
 8. Janusz Kędziora – członek
 9. Marek Koliński – członek
 10. Piotr Krawczak – członek
 11. Michał Mazur – członek
 12. Kazimierz Połczyński – członek
 13. Ewa Siwakowska – członek
 14. Marek Wzięch – członek

Obszar działania Banku:

Teren powiatów: wągrowiecki, żniński, poznański, obornicki, chodzieski, nakielski, gnieźnieński, bydgoski, inowrocławski, pilski i mogileński.

Bank Zrzeszający: SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu.