Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank  informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującym przedsiębiorcą:

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.

adres: ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża

KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819