67 268 14 50 – numer telefonu, pod którym można dokonać blokady dostępu lub odblokować dostęp do bankowości elektronicznej oraz zastrzec środki identyfikacji elektronicznej.

 

Przewodnik dla klienta:

Internetowa Obsługa Rachunku Internet Banking

Interfejs Mobilny Internet Bankingu

Bankowość dla najmłodszych

Szkolne Akcje Oszczędzania – SKO

Internetowa Obsługa Rachunku Internet Banking dla Firm

Aplikacja nPodpis do obsługi certyfikatu

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O PSD2

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) jest to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego tzw. PSD2 jest odpowiedzią na szybki rozwój technologii oraz wprowadzane nowe usługi płatnicze. Umożliwi ona stworzenie jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej, a także wprowadza obowiązek zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony finansów.

Co zmiany wynikające z PSD2 oznaczają dla Klientów?

 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelniania,
 • mniejszą odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje,
 • krótszy czas rozpatrywania reklamacji,
 • pełniejszy obraz finansów,
 • możliwość korzystania z tzw. otwartej bankowości (tzw. open banking),
 • zmianę sposobu płatności za przelewy zagraniczne.

Bezpieczniejsze potwierdzanie operacji

Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Jest to sposób, w jaki powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnienie oznacza, że zastosowano dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, wykorzystując co najmniej dwie z trzech poniższych kategorii:

 • wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik);
 • posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik);
 • cecha klienta (coś, czym tylko użytkownik jest).

Silne uwierzytelnienie musi zostać wdrożone przez Bank najpóźniej do dnia 13.09.2019 r.

Większa ochrona

Zmniejszy się odpowiedzialność Klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze, np. w przypadku zagubienia karty bądź telefonu. Dotychczas było to 150 euro, teraz odpowiedzialność Klienta została ustalona maksymalnie do kwoty 50 euro.

Krótsze terminy reklamacji

Skrócony został czas na odpowiedź w sprawie reklamacji Klientów dotyczących transakcji płatniczych. Czas ten skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

Pełniejszy obraz finansów

Otwarta bankowość umożliwi dostęp Klientowi do wszystkich jego rachunków z jednego miejsca tj. z poziomu bankowości internetowej w jednym banku, Klient będzie mógł sprawdzić stan konta w innym banku. Dzięki temu zyska pełniejszy obraz swoich finansów, co umożliwi sprawniejsze zarządzanie środkami.

Usługi w ramach otwartej bankowości

Dyrektywa PSD2 określa, jakie rodzaje usług mogą świadczyć zewnętrzni usługodawcy (czyli TPP, ang. Third Party Providers). Należą do nich:

 • AIS (ang. Account Information Service) – umożliwi zewnętrznemu podmiotowi dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta stosownej zgody. Natomiast Klientowi usługa ta umożliwi dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca;
 • PIS (ang. Payment Initiation Service) – pozwoli na realizację płatności z rachunku bankowego Klienta. Na wniosek Klienta zewnętrzny dostawca usług (TPP) będzie mógł wykonać zlecenie przelewu w określonej kwocie do określonego odbiorcy (ważne: TPP na żadnym etapie nie będzie odbiorcą pieniędzy Klienta),
 • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) – umożliwi zewnętrznemu dostawcy usług (czyli TPP) sprawdzenie, czy na danym rachunku bankowym Klient posiada wystarczającą kwotę pieniędzy niezbędną do wykonania danej płatności kartą.

Zmiany w przelewach zagranicznych

Zlecając przelew zagraniczny do kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii czy Islandii) Klient pokrywa część kosztów przelewu, a część pokrywa odbiorca (jest to tzw. opcja SHA, w której koszty transakcji dzielone są pomiędzy zleceniodawcę a odbiorcę przelewu).

 

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

Dotychczas obowiązujące zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości internetowej są nadal obowiązujące:

 • zachowaj ostrożność i nigdy nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji!
 • w związku z planowanymi zmianami Bank nie będzie wysyłał żadnych linków do zalogowania do Internet Bankingu!
 • certyfikowani usługodawcy (TPP) powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych informacji!
 • uwierzytelniaj zgody i loguj się do Internet Bankingu tylko na stronach w domenie paluckibs.pl
 • za każdym razem w celu wykonania określonej usługi (AIS, PIS lub CAF) zewnętrzny dostawca usług (TPP) poprosi Cię o wyrażenie na nią zgody – jeżeli nie zgadzasz się na świadczenie usług przez TPP, możesz nie wyrazić zgody!
 • nadać, a także odebrać dostawcy usług (TPP) dostęp do informacji o Twoich rachunkach bankowych możesz w każdej chwili!
 • zanim wyrazisz zgodę na usługę świadczoną przez TPP, upewnij się, czy dany podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego! Lista takich podmiotów będzie dostępna na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl)
 • uważaj na podejrzane e-maile bądź prośby zalogowania i podania kodów z narzędzia autoryzacyjnego!

Wersja mobilna usługi Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet. Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.

Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Internet Banking Mobilny działa równolegle z tradycyjnym dostępem do programu Internet Banking.

Z usługi mogą korzystać Klienci banku będący użytkownikami usługi Internet Banking.

Podstawowe funkcjonalności:

 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych i dowolnych,
 • koszyk płatności,
 • obsługa lokat terminowych,
 • doładowania telefonów.

Korzyści dla klienta z korzystania z internetowej bankowości mobilnej:

 • mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon smartfon, tablet,
 • wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet,
 • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce,
 • większa satysfakcja klienta z korzystania z usług banku.

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony i tablety z wykorzystaniem Interfejsu mobilnego są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku klienta (brak zwłoki w rejestracji operacji). Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie podczas obsługi na urządzeniach mobilnych. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem klienta a systemem bankowym są szyfrowane. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego hasła jednorazowego.

Kroki jakie należy wykonać aby zalogować się do usługi:

 • uruchomić w telefonie komórkowym lub tablecie przeglądarkę internetową
 • wpisać poprawny adres usługi Internet Bankingu:

https://ekonto.paluckibs.pl/mobile

 • zalogować sie poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła dostępu

W celu lepszego zapoznania się z usługą zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkich filmików instruktażowych, które zamieszczone są pod adresem:www.media.naszbank.pl