Rada Nadzorcza, Zarząd, władze miasta i gminy, 1975 r.