Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli: Czytaj dalej

OFERTA PRACY

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

zatrudni osobę na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Twój zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • projektowanie zasad i realizacja polityki rachunkowości,
 • tworzenie i aktualizowanie planu kont,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz współpraca z audytorem zewnętrznym w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wewnętrznymi standardami i harmonogramem raportowania,
 • opracowywanie zasad księgowości dla nowych produktów,
 • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych,
 • tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych,
 • nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa,
 • nadzór nad prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych,
 • terminowe przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT i inne).

Czytaj dalej