Moratorium EBA – wydłużenie obowiązywania

Komunikat Związku Banków Polskich w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

 

 

Uprzejmie informujemy, że do 30 września 2020 r. następuje przedłużenie okresu obowiązywania ,,Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

Stanowisko w tej sprawie zostało ustalone na spotkaniu telekonferencyjnym z Prezesami Banków, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r. O przyjęciu stanowiska Banków poinformowaliśmy na spotkaniu koordynacyjnym w dniu 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który potwierdził wolę dokonania notyfikacji przedłużenia moratorium pozaustawowego do EBA.

W dniu 30 czerwca br. stosowny wniosek został przesłany przez ZBP do UKNF, który wystąpi o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

 

Przedłużenie okresu obowiązywania moratorium pozaustawowego następuje w związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.)

 

Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie, w tym zakres oferty (rodzaje instrumentów pomocowych), kryteria dostępowe i maksymalny 6 – miesięczny indywidualny okres odroczenia. (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów do 30 września 2020 r. oraz konsekwentnie stosowna zmiana związana z przedłużeniem obowiązywania Stanowiska w zakresie produktów odnawialnych w treści samego Stanowiska).

 

 

Związek Banków Polskich                                                                       Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Moratorium – instrumenty pomocowe Covid-19

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

 

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 

 • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
 • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

 

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

 

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe.

 

Płać kartą Visa i wygraj Toyotę

Weź udział w wielkiej loterii Visa! Zarejestruj się, płać Visa i wygraj samochód Toyota Corolla Kombi oraz tysiące innych nagród.

 

Weź udział w loterii:

 1. Zarejestruj swoją kartę w loterii na visa.pl.
 2. Płać kartą Visa jak chcesz – również telefonem, zegarkiem czy online.
 3. Wygrywaj nagrody!

 

Rejestrujesz swoją kartę tylko raz. Każda płatność Visa to nowy los w loterii!

Dodatkowo każda płatność dokonana na AliExpress oraz w sklepach Żabka liczy się podwójnie.

Im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Płać więc kartą Visa jak najczęściej!

 

Dowiedz się więcej na visa.pl.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!

Ogłoszenie – Zebranie Członków PBS Wągrowiec

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zawiadamia, że w dniach

03.06.2020 r. – 04.06.2020 r.

odbędą się Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

 

Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

 1. z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w dniu 03.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Gołańczy, przy ul. Rynek 25, o godz. 900 w pierwszym terminie, o godz. 930 w drugim terminie;
 2. z terenu Gmin Damasławek i Wapno w dniu 03.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Damasławku przy ul. Kcyńskiej 6 o godz. 1600 w pierwszym terminie, o godz. 1630 w drugim terminie;
 3. z terenu Miasta i Gminy Wągrowiec w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Banku w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 19 o godz. 900 w pierwszym terminie, o godz. 930 w drugim terminie;
 4. z terenu Miasta i Gminy Janowiec Wlkp. w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Oddziału Banku w Janowcu Wlkp. przy Pl. Wolności 6 w Janowcu Wlkp. o godz. 1600 w pierwszym terminie, o godz. 1630 w drugim terminie.

 

                                                                                                                                        Zarząd

                                                                                                                                Pałuckiego Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                      w Wągrowcu

 

Porządek obrad Zebrań Grupy Członkowskiej: 

Część organizacyjna:

 • Otwarcie Zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 • Przedstawienie „Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu”,
 • Wybór Komisji Wnioskowej.

Część sprawozdawczo-informacyjna:

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019
 • Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok, w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 roku
 • Przedstawienie materiałów będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, a w szczególności projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli.

Część końcowa:

 • Dyskusja
 • Wolne głosy i wnioski
 • Zakończenie Zebrania.

 

 

Zebrania odbędą się zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

Procedura odwoławcza w ramach Programu Tarcza Finansowa

Szanowni Państwo,

w ramach obsługi programu wsparcia Tarcza Finansowa PFR, Polski Fundusz Rozwoju wydaje decyzję na podstawie nadesłanych wniosków o przyznanie subwencji, które mogą mieć 3 statusy:

 1. Zgody na przyznanie subwencji w całkowitej pierwotnie wnioskowanej kwocie (GRANTED),
 2. Zgody na przyznanie subwencji częściowo w kwocie, która wynika ze zweryfikowanych przez PFR danych w rejestrach ZUS i MF (GRANTED CHANGED),
 3. Odmowy przyznania subwencji po weryfikacji złożonego wniosku w rejestrach ZUS i MF (REJECT).

 

Od decyzji przyznania częściowej subwencji (GRANTED CHANGED) od dzisiaj uruchomiono procedurę odwoławczą. Wydanie przez  Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) decyzji o udzieleniu subwencji (w całości lub  części) lub odmowie udzielenia subwencji następuje po zawarciu Umowy subwencji w oparciu o dane udostępnione we wniosku.

Proces odwoławczy wygląda następująco:

 1. Klient banku składa odwołanie od decyzji PFR za pośrednictwem e bankowości (w tym samym banku, w którym składał wniosek o subwencję),
 2. Odwołanie kierowane jest przez kanał bankowości elektornicznej do PFR  ,
 3. PFR w ciągu kilku dni odpowiada Klientowi Banku również poprzez kanał bankowości elektronicznej.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne – przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję – rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym.

Wtedy kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po ich wyjaśnieniu i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania. W celu zmniejszenia ryzyka odrzucenia wniosku o subwencję PFR deklaruje, że każdy wniosek jest sprawdzany z bazami danych kilkukrotnie, nawet w okresie do 7 dni, przed podjęciem decyzji o jego odrzuceniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące danych, które powinny zostać zweryfikowane przez przedsiębiorcę w rejestrach publicznych przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html

Po otrzymaniu każdej decyzji negatywnej, wydanej w stosunku do pierwotnego wniosku przedsiębiorcy, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku.

Przypominamy również, że podstawą funkcjonowania Programu Tarcza Finansowa PFR jest Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin) dostępny pod linkiem:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Szczegółowe informacje o Programie, w tym najczęściej  zadawane pytania i odpowiedzi dostępne są na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html