Znane są już wyniki konkursu „Jest .gifosko”

Konkurs w ramach programu SKO w SGB skierowany był do Szkół i miał na celu propagowanie oszczędzania wśród uczniów.

Konkurs polegał na stworzeniu przez uczniów Animacji, wyrażającej pozytywne emocje związane z wygraną w Konkursie.

Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze Animacje, nagrodzone prace zostały opublikowane na stronie www.skowsgb.pl, wśród nich znalazła się Animacja Zespołu Szkół w Wapnie.

Każda ze zwycięskich szkół otrzyma projektor multimedialny oraz dziesięć zegarków młodzieżowych, opiekun SKO – kamerę sportową.

Wygranym –  gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.