Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, dbając o Państwa bezpieczeństwo przy korzystaniu z systemu bankowości internetowej, przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, o których byli już Państwo informowani oraz zamieszczonych na stronie internetowej naszego Banku: https://paluckibs.pl/bezpieczenstwo/


Zagrożenie ze strony przestępców internetowych nie słabnie. Zgodnie z przekazem medialnym oraz informacjami zamieszczanymi przez stosowne instytucje informujemy, że nasilają się ataki internetowe cyberprzestępców na komputery domowe i firmowe z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania tzw. wirusów, trojanów itp., które stwarzają możliwość nieupoważnionej zmiany numeru rachunku odbiorcy przelewu na inny.
W związku z powyższym Bank zwraca się do Państwa z prośbą, aby przed zatwierdzeniem przelewu hasłem jednorazowym z listy haseł lub przysłanym w wiadomości sms zawsze sprawdzać, czy nr rachunku odbiorcy przelewu jest prawidłowy porównując go z dokumentem źródłowym. Powyższa zasada powinna być również stosowana w przypadku przelewów zdefiniowanych lub rachunków na liście kontrahentów.


Do przykładowych metod działania cyberprzestępców należą:
– podmiana właściwego numeru NRB rachunku odbiorcy przelewu w oknie IB definiującym przelew (jeżeli Klient korzysta z metody kopiuj-wklej, to w momencie kopiowania numeru rachunku np. z faktury otrzymanej drogą elektroniczną, a następnie wklejania numeru rachunku w formatkę przelewu następuje podmiana numeru NRB na inny – należący do przestępcy);
– podmiana właściwego numeru NRB rachunku odbiorcy na liście przelewów zdefiniowanych lub kontrahentów (jeżeli przestępca dysponuje identyfikatorem i hasłem dostępu do bankowości internetowej ma dostęp do rachunku i może modyfikować zdefiniowane wcześniej numery rachunków docelowych);
– podmiana właściwego numeru NRB rachunku, który wyświetlany jest na ekranie w oknie przeglądarki (w momencie wyświetlania strony IB z formatką przelewu zawierającą właściwy numer NRB na komputerze Klienta podmieniany jest on na numer należący do przestępcy);
– wymaganie podania hasła jednorazowego w celu zatwierdzenia komunikatu informacyjnego lub w innych niestandardowych sytuacjach, w szczególności przed zalogowaniem się do systemu bankowości internetowej.


UWAGA! Bank nigdy nie wymaga podania hasła jednorazowego do zatwierdzenia jakichkolwiek komunikatów! Hasło jednorazowe może być żądane przez system wyłącznie dopiero po zalogowaniu i to tylko w ściśle określonych sytuacjach! Prosimy zwracać szczególną uwagę na wszystkie podejrzane Państwa zdaniem sytuacje oraz zgłaszać je pracownikom Banku.
Ponadto Bank przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczącego bankowości elektronicznej, które znajdują się stronie logowania do Internet Bankingu.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami ogłaszanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich zamieszczonymi pod n/w adresami:
http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_badanie_14012016_tcm75-44164.pdf
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/