Szubiński Dom Kultury ogłosił wyniki 57 Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, w którym wzięło udział 70 autorów, którzy nadesłali 310 prac. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk organizowany jest od 1963 roku. Celem konkursu jest: zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego, budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego oraz archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury. Do konkursu zgłoszono prace        ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej tj. rzeźby i płaskorzeźby, hafty pałuckie, zdobnictwo, przedmioty obrzędowe oraz inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej. Uczestnikami Konkursu byli twórcy ludowi z regionu Pałuk oraz dzieci i młodzież będący kontynuatorami tradycyjnej sztuki ludowej. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną sztuką ludową Pałuk. Jednym z fundatorów nagród w tej imprezie był Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu.

W grupie nagrodzonych artystów znalazła się zdobywczyni I nagrody w dziedzinie haftu Pani Maria Tomczak zamieszkała w Żelicach, której czek wręczyła w imieniu Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, Dyrektor Oddziału Wągrowiec Halina Nowak wraz z współpracownikiem Małgorzatą Jarosz. Koło artystów ludowych należącej   do tzw.,, grupy Wągrowiec” działające bardzo aktywnie, sięgnęło po kolejne nagrody  i wyróżnienia zdobywając II i III miejsca za prace hafciarskie.

Gratulujemy nagrodzonym, życząc dalszych sukcesów w kultywowaniu pięknej sztuki ludowej Pałuk.