Podziękowanie od Wójta Gminy Wągrowiec dla PBS Wągrowiec

Pałucki Bank Spółdzielczy w  Wągrowcu od zawsze wspiera krzewienie kultury związanej z naszą małą ojczyzną czyli Regionem Pałuk. Sama nazwa naszego Banku z jednej strony podkreśla przynależność regionalną i jej wartość dla Banku, a z drugiej strony zobowiązuje do promowania artystów z naszego terenu, którzy przyczyniają się do zachowania i kultywowania tradycyjnego dziedzictwa Pałuk.

Czytaj dalej

„Łączą nas drzewa” – sadziliśmy las

Radość, satysfakcja, poczucie spełnienia obowiązku wobec Matki Ziemi…

To była niewątpliwie udana sobota! Akcja „Łączą nas drzewa”, zorganizowana 15.04.2023 r. przez Nadleśnictwo Durowo, Lasy Państwowe,  której Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu był współorganizatorem, przysporzyła wszystkim wielu pozytywnych emocji ale też, co najważniejsze, zaowocowała posadzeniem 3,2 tys. szt. sadzonek dębu i buku na pow. ok. 0,48 ha.

Czytaj dalej