Spotkanie podsumowujące 2023 r. Pracowników naszego Banku

1 marca 2024 r. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu spotkali się członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Pracownicy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, aby podsumować 2023 rok.

Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła Pani Prezes Marzena Łaska – Bierła, która podziękowała zebranym za owocną i pełną oddania pracę w minionym roku, poinformowała o wynikach finansowych Banku oraz zmianach kadrowych mających miejsce w 2023 roku oraz nakreśliła plany Banku na rok bieżący.

Ze słowami uznania w stosunku do pracy i zaangażowania Pracowników zwrócił się też Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, Pan Janusz Kędziora.

Całość spotkania uświetniona została „śpiewającą” niespodzianką – cudownym występem młodej
i utalentowanej uczennicy I LO w Wągrowcu, p. Emilii Lehmann, która wprowadziła niezwykły nastrój niesamowitym wykonaniem wybranego repertuaru.

Ten uroczysty wieczór był również okazją do podziękowania Pracownikom za wkład i efektywną pracę oraz wyróżnienia dla Pracowników, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem, entuzjazmem i odpowiedzialnością, co doskonale wpisało się w datę 1-go marca, gdyż w tym dniu przypadł Dzień Doceniania Pracownika.

Nagrody dla Pracowników PBS Wągrowiec od GENERALI

Od wielu lat, w zakresie ubezpieczeń, współpracujemy z firmą GENERALI. Nasi Klienci mając świadomość, jak ważne jest ubezpieczanie swojego dobytku oraz plonów, chętnie korzystają z proponowanych ubezpieczeń w PBS Wągrowiec.

Dziękujemy i gratulujemy naszym Pracownikom, którzy odebrali nagrody za sprzedaż ubezpieczeń w Wiosennym Sezonie Upraw 2023, od GENERALI.

Jesteśmy z Was dumni!

Podziękowanie od Wójta Gminy Wągrowiec dla PBS Wągrowiec

Pałucki Bank Spółdzielczy w  Wągrowcu od zawsze wspiera krzewienie kultury związanej z naszą małą ojczyzną czyli Regionem Pałuk. Sama nazwa naszego Banku z jednej strony podkreśla przynależność regionalną i jej wartość dla Banku, a z drugiej strony zobowiązuje do promowania artystów z naszego terenu, którzy przyczyniają się do zachowania i kultywowania tradycyjnego dziedzictwa Pałuk.

Czytaj dalej