24 maja br. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Podczas spotkania podsumowano 2022 rok, rozmawiano o kierunkach rozwoju Banku oraz podejmowano kluczowe decyzje w tym zakresie.

Wybrano Członków Rady Nadzorczej Banku, a pani Prezes Zarządu, Marzena Łaska-Bierła, przedstawiła Sprawozdanie z działalności Banku, plany na przyszłość oraz wyniki finansowe, które potwierdzają dobrą kondycję Banku.

Przedstawiciele jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Banku.