W dniu 7 listopada 2018 r. pracownicy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu odbyli szkolenie realizowane w ramach „Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci
i Młodzieży BAKCYL”. W szkoleniu ze strony Banku uczestniczyli Dyrektorzy Oddziałów Pani Halina Nowak, Elżbieta Bugaj-Lichańska i Przemysław Michalak oraz pracownicy Oddziałów Banku, Pani Maria Markwitz i Lidia Kledzik. Projekt BAKCYL został przygotowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i zakłada naukę praktycznych finansów uczniów w szkołach. Założenia projektu oparte zostały na współdziałaniu całego sektora bankowego, w celu wzmocnienia wizerunku banków w Polsce, jako instytucji zaufania publicznego, mających swój wkład w podnoszeniu poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia. Lekcje w szkołach, które poprowadzą nasi pracownicy będą zgodne z przyjętymi programami, nabytą wiedzą i z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych BAKCYL. Pierwsze zajęcia z uczniami odbędą się w Nowym Roku. Wolontariuszom BAKCYLA i uczniom życzymy powodzenia.