28 maja br. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Podczas spotkania podsumowano rok 2023, rozmawiano o kierunkach rozwoju Banku oraz podejmowano kluczowe decyzje w tym zakresie.

Prezes Zarządu, Marzena Łaska-Bierła, przedstawiła Sprawozdanie z działalności Banku, plany na przyszłość oraz wyniki finansowe, które potwierdzają dobrą kondycję Banku.

Przedstawiciele jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Banku.

Głos zabrali też zaproszeni goście: wójt gminy Wągrowiec – pani Małgorzata Chmielarz, wicestarosta – pan Jerzy Springer oraz przedstawiciele Zrzeszenia SGB, pani Anna Żyto oraz Lidia Roszkiewicz.