W dniu 2 listopada 2018 r. sala obsługi klienta Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu została wyposażona w nowoczesny defibrylator AED. To jakże potrzebne urządzenie, było główną wygraną w konkursie „Są rzeczy cenne i bezcenne”. Organizatorem i sponsorem w konkursie była Concordia Capital Spółka Akcyjna w Poznaniu. Konkurs dotyczył promocji produktów ubezpieczeniowych Concordia w placówkach Banku. Dodatkowo pracownicy Oddziału Banku zostali przeszkoleni w obsłudze urządzenia. Automatyczny defibrylator, to niemal samodzielne urządzenie z głosem instruującym o kolejności wykonywanych czynności. Uroczyste przekazanie nagrody na ręce Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu miało miejsce z udziałem Pana Artura Gałka Dyrektora Oddziału Concordia oraz Pana Krzysztofa Ruszkowskiego menadżera sprzedaży i opiekuna Banku.

Tego typu urządzenia stają się dziś standardem wyposażenia wielu instytucji w tym także banku. Od dziś chronimy nie tylko pieniądze naszych klientów, ale również to co „cenne i bezcenne”.