Dni Ziemi Gołanieckiej 2015

Dni Ziemi Gołanieckiej to impreza organizowana corocznie przez Gołaniecki Ośrodek Kultury na terenie miasta i Gminy Gołańcz. W ramach programu imprezy, która w tym roku miała miejsce w dniach od 30.05 do 28.06.2015 znalazły się m.in. wędkarski dzień dziecka, noc bibliotek, dzień wiatru, dzień aktywności społecznej, kasztelanka z gołanieckiego zamku, czy finał turnieju wsi połączony z finałem dni ziemi gołanieckiej. Imprezom towarzyszyły niezliczone konkursy plenerowe, pokazy rękodzieła czy pokazy wojów i staropolskich rzemieślników z gołanieckim zamkiem w tle. W  cykl obchodów  Dni Ziemi Gołanieckiej, jako główny sponsor imprezy,   wpisuje się  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu.

Pan Przemysław Michalak, Dyrektor Oddziału Banku w Gołańczy wraz z pracownikami   reprezentował Bank na tegorocznej imprezie. Na stoisku firmowym Banku, nie zabrakło gadżetów i prospektów promujących produkty własne Banku i Zrzeszenie SGB. PBS w Wągrowcu nie zapomniał także o najmłodszych mieszkańcach Gołańczy, którzy licznie stawili  się  zwłaszcza na wędkarski dzień dziecka.

Dni Ziemi Gołanieckiej, to impreza, która już na stałe wpisana została w kalendarium imprez promowanych przez Bank  i odwiedzanych przez szerokie grono  klientów, tych obecnych jak i przyszłych.