Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu uczestniczył dnia 30.08.2015 r. w  święcie plonów na terenie działania Banku i Oddziałów w ramach:

  • Dożynek powiatowo-gminnych w Damasławku, gdzie Bank reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Panią Zofię Kałek-Bazyluk,
  • Dożynek gminnych w Gołańczy, obecna był Wiceprezes Zarządu  Pani Marzena Łaska-Bierła
  • Dożynek powiatowo-gminnych w Janowcu Wlkp., obecny był Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Wałowski

Podczas dożynek powiatowo-gminnych w Damasławku ogłoszono wyniki plebiscytu Głosu Wągrowieckiego Sołtys Roku 2015. Pierwsze miejsce zajął Marian Witucki, sołtys Sarbii w gminie Mieścisko, został Sołtysem Roku 2015.   Pierwszym wicesołtysem został Kazimierz Perek z Sarbki w gminie Wągrowiec, a drugim – Iwona Kubicka z Żabiczyna, gmina Mieścisko. Tradycją stało się , że fundatorem nagród pieniężnych w ramach plebiscytu Głosu Wągrowieckiego jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu. Nie inaczej było i w tym roku. Nagrody zwycięskim Sołtysom wręczyła Pani Prezes Zofia Kałek – Bazyluk. Laureatom Gratulujemy.

Nie inaczej  i w tym roku na szczególną uwagę zasługiwało stoisko firmowe naszego Banku. Pracownicy Oddziału PBS w Damasławku przygotowali stoisko, które wystrojem łany zbóż i innych plonów w kompozycji bukietowej wpisywało się w klimat Święta Plonów. W tło stoiska wkomponowano dodatkowo Balon Banku, który eksponował logo PBS i Grupy SGB. Stoisko Banku reprezentowane było przez Dyrektora Oddziału PBS w Damasławku Panią Elżbietę Bugaj-Lichańską oraz Pracownice Panie Tatianę Kwiatkowską i Katarzynę Wronkowską.

Zdjęcia od 1-7 dzięki uprzejmości Głosu Wągrowieckiego