Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu wspiera najmłodszych w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz pomaga w ich mądrym wykorzystaniu.Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży to klucz do kreatywności i sukcesu, a także realizacji marzeń. W dniu 7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim, zorganizowany został Festiwal Piosenki, w którym uczestniczyli uczniowie tutejszej szkoły prezentując piosenki i pieśni patriotyczne związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Na widowni zasiedli uczniowie i ich  rodzice oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Wągrowiec Pana Przemysława Majchrzaka, Dyrektora Oddziału PBS Wągrowiec Pani Haliny Nowak oraz sołtysów wsi z Pawłowa Żońskiego, Toniszewa, Oporzyna, Kaliszan, Grylewa a także inspektora oświaty, nauczycieli, rad rodziców i radnych z terenu Gminy Wągrowiec. Goście z głośnym aplauzem przyjmowali występy solistów, którzy prezentowali pieśni bliskie wszystkim Polakom jak
,, Rota”, ,,Przybyli ułani pod okienko”, ,,Hej na krakowskim rynku”, ,,Moja ojczyzna”. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i obdarowani upominkami i dyplomami, które wręczyła Dyrektor Oddziału Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, Pani Halina Nowak. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu wspiera lokalne działania kulturalno-oświatowe, w myśl zasady,  lokalna społeczność to nasza mała ojczyzna .