W trosce o edukację finansową młodego pokolenia, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby finansowe, Wolontariusze   z Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu wyruszyli do szkół na terenie działania wszystkich swoich Oddziałów.

Celem pracownika bankowego jako Wolontariusza jest profesjonalne przekazanie wiedzy o finansach w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy.

W Oddziale Wągrowiec zorganizowane zostało w miesiącu lutym 2019 r. spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Wągrowiec. Pedagogom przedstawiono prezentację, która przybliżyła program sektorowy Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Spotkanie zaowocowało zgłoszeniem pięciu Szkół Podstawowych do programu. Udział w programie weźmie 198 uczniów, w czasie 14 godzin lekcyjnych, które będą przeznaczone na zapoznanie się następującymi zagadnieniami: ,,Twoje pieniądze”, ,,Od oszczędzania do inwestowania”, ,,Zasady bezpiecznego pożyczania”.

W miesiącu marcu 2019 r. przeprowadzono 2 godziny lekcyjne w Szkole Podstawowej  w Pawłowie Żońskim. W kwietniu 2019 r. odbędzie się kolejnych 8 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. Ostatnie 4 lekcje będą przeprowadzone w maju 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łeknie oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.

Młodzież szkolna oceniła zajęcia jako przydatne i ciekawe. Także nauczyciele przyglądający się szkoleniu wyrażali się bardzo pozytywnie o projekcie. Jestem przekonana, że prowadzone lekcje z zakresu finansów będą pomagać młodzieży szkolnej w zdobyciu wiedzy i poszerzaniu umiejętności z zakresu wykorzystywania usług finansowych.

Sporządziła: Halina Nowak

Wolontariusz Oddziału Wągrowiec