KOMUNIKAT

w sprawie skanowania przez użytkowników smartfonów kodów QR z naklejek bezprawnie umieszczanych na bankomatach

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w związku z informacjami opublikowanymi między innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji, informuje o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na bankomatach.

Ostrzegamy użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach.

Przedmiotowe naklejki z kodami QR zamieszczane są bez zgody i wiedzy Banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.

Naklejki z kodem zawierają fałszywą informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie Państwa do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawienia oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

W związku z powyższym Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu prosi o niekorzystanie z kodów QR niewiadomego pochodzenia.

Natomiast w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem smartfona i padłeś ofiarą przestępstwa, niezwłocznie zawiadom Bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce Policji.

Poniżej link do szczegółowych informacji opisujących proceder:

https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci