W dniu 26.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Łeknie odbył się II Halowy Turniej Drużyn Mieszanych w Piłkę Nożną Szkół Podstawowych Gminy Wągrowiec. W turnieju uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy: SP w Łaziskach, SP w Łeknie, SP w Siennie, SP w Wiatrowie, SP w Żelicach, SP w Pawłowie Żońskim i SP z Wągrowca. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i VII-VIII. Zwycięzcą w I kategorii została drużyna ze szkoły w Łeknie, II miejsce zajęła szkoła z Wiatrowa a III miejsce szkoła z Żelic. Natomiast w drugiej kategorii I miejsce zajęła drużyna z Żelic, II miejsce – Łekno, III miejsce – SP z Wągrowca.

Nagrody, puchary, medale i poczęstunek dla młodych piłkarzy, tak jak w roku ubiegłym, ufundował Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu.