Komunikat Związku Banków Polskich w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

Uprzejmie informujemy, że do 30 września 2020 r. następuje przedłużenie okresu obowiązywania ,,Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

Stanowisko w tej sprawie zostało ustalone na spotkaniu telekonferencyjnym z Prezesami Banków, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r. O przyjęciu stanowiska Banków poinformowaliśmy na spotkaniu koordynacyjnym w dniu 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który potwierdził wolę dokonania notyfikacji przedłużenia moratorium pozaustawowego do EBA.

W dniu 30 czerwca br. stosowny wniosek został przesłany przez ZBP do UKNF, który wystąpi o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

 

Przedłużenie okresu obowiązywania moratorium pozaustawowego następuje w związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.)

 

Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie, w tym zakres oferty (rodzaje instrumentów pomocowych), kryteria dostępowe i maksymalny 6 – miesięczny indywidualny okres odroczenia. (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów do 30 września 2020 r. oraz konsekwentnie stosowna zmiana związana z przedłużeniem obowiązywania Stanowiska w zakresie produktów odnawialnych w treści samego Stanowiska).

 

 

Związek Banków Polskich                                                                       Warszawa, 30 czerwca 2020 r.