Święto plonów, to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rolników i jedno z ważniejszych w kalendarzu imprez sponsorowanych przez Bank. W tym roku Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu gościł w Wapnie, gdzie rolnicy, klienci Banku świętowali trud swojej całorocznej pracy. Święto plonów było doskonałą okazją do ogłoszenia wyników plebiscytu Sołtys Roku
i Gospodyni Roku 2018, organizowanego przez redakcję Głosu Wągrowieckiego. Podczas dożynek archidiecezjalnych i powiatowo-gminnych w Wapnie, Pałucki Bank Spółdzielczy
w Wągrowcu nagrodził wyłonionych w głosowaniu Sołtysa Roku i Gospodynię Roku. Czek na kwotę odpowiednio dwóch i pół tysiąca złotych i tysiąca złotych przyznany przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, zwycięskiemu Sołtysowi w osobie Pana Radosława Ewertowskiego z Długiej Wsi (g. Wągrowiec) i Pani Krystynie Grochowalskiej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie, wręczył Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Wałowski. Wśród nagrodzonych osób znalazł się także Członek Rady Banku, Pan Marek Koliński z Podolina, który odebrał statuetkę dla Najlepszego Rolnika. Dodatkowym atutem obecności Banku na dożynkach było stoisko firmowe Banku, reprezentowane przez pracowników Oddziału Banku w Damasławku. Na stoisku, obok materiałów reklamowo-informacyjnych, drobnych słodkości dla najmłodszych klientów, była możliwość bezpośrednich spotkań z rolnikami, a przede wszystkim złożenia gratulacji i podziękowań za codzienny trud pracy.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.