Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  przedsiębiorców i w trosce o klienta, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu podpisał umowę o współpracy z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. w Gostyniu.Działalność SFPK Sp. zo.o. polega na poręczaniu spłaty kredytów, pożyczek, leasingów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego oraz kilku sąsiednich powiatów.  Zawarta umowa o współpracy była podstawą do zorganizowania w dniu 17 lutego 2017 r.  spotkania z przedstawicielami Funduszu, Zarządem Banku i pracownikami.  Na spotkaniu przedstawiciele Funduszu, który był reprezentowany w osobach Pań  Prezes Anety Karkosz, Kierownika Biura Analiz i Poręczeń Anny Wawrzyniak oraz Kierownika Biura Monitoringu i Rozliczeń Jagody Wielebińskiej, omówili inicjatywę JEREMIE, jako wsparcie rozwoju i potencjału przedsiębiorstw. Pracownicy Banku, mieli okazję zapoznać się uproszczoną procedurą składania wniosku on-line oraz  z ofertą Funduszu. Tu szczególną uwagę zwrócić trzeba na odnawialny limit poręczeń wadialnych, w ramach którego przedsiębiorca jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszonego wadium. Istotną częścią absorbowanych środków pomocowych, są także obowiązki ostatecznych beneficjentów, które dotyczą m.in. celowości kredytu, archiwizacji dokumentów oraz nakładania pomocy. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w myśl  przyjętego hasła „Nowoczesny Bank z tradycjami” charakteryzuje uniwersalność i otwartość na różne możliwości finansowego wsparcia działalności lokalnych przedsiębiorstw. W roku jubileuszu 150-lecia istnienia, Bank ubiega się o godło „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.