Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu informuje, że od dnia 01.07.2019 r. prowadzi w swoich placówkach obsługę kasową na rzecz Sądu Rejonowego w Wągrowcu. W ramach obsługi kasowej przyjmowane są wpłaty gotówkowe od osób fizycznych i prawnych dokonujących wpłat na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Wągrowcu np. z tytułu opłat sądowych, zasądzonych grzywien i kosztów oraz zaliczek sądowych. Wpłaty te zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Rachunki do wpłat:

87 1010 1469 0062 1722 3100 0000 (grzywny, koszty, opłaty za wniesienie pozwu, odpisy wyroków, odpisy i wpisy księgi wieczyste)

27 1010 1469 0062 1713 9800 0000 (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)