OFERTA PRACY

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu zatrudni osobę na stanowisko

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

GŁÓWNE ZADANIA:

 • realizacja planów sprzedażowych w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych oraz prowadzenie promocji bezpośredniej Banku, jego produktów i usług,
 • prowadzenie pełnej obsługi rachunków bankowych, w tym obsługi kasowej,
 • obsługa kart płatniczych i kart kredytowych oraz innych produktów powiązanych
  z rachunkami bankowymi,
 • przyjmowanie do realizacji i kontrola zleceń klientów związanych z usługami płatniczymi,
 • pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji w obrocie dewizowym,
 • realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • pozyskiwanie nowych klientów, rozpoznawanie ich potrzeb, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszych dla klienta produktów bankowych i utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami.

 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe- preferowany kierunek: bankowość, ekonomia lub finanse,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie działalności bankowej,
 • doświadczenie na stanowisku obsługi klienta w instytucji finansowej,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

 

MIEJSCE PRACY:

 • Oddział w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: bank@paluckibs.pl lub na adres: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku w terminie do 19 maja 2023 r.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.”

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ulicy Kolejowej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135864, NIP: 7660006685, REGON: 000506337;
 • z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@paluckibs.pl, telefonicznie pod numerem: 67 268 54 99 lub pisemnie: ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec;
 • w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@paluckibs.pl, pisemnie na adres siedziby Banku, wskazany w pkt 1 lub telefonicznie pod nr: 67 268 54 99. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku;
 • Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 • posiada Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 • w zakresie realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4 niniejszej informacji, Bank nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.