Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

zatrudni osobę na stanowisko

 SPECJALISTA DS. KREDYTÓW

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa kredytowa Firm oraz Rolników,
 • pozyskiwanie nowych klientów, rozpoznawanie ich potrzeb, doradztwo w zakresie doboru odpowiednich produktów lub usług,
 • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów i usług oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,
 • prowadzenie sprzedaży produktów kredytowych oraz realizacja planów sprzedażowych,
 • procesowanie wniosków kredytowych oraz przeprowadzanie analiz finansowych,
 • prowadzenie monitoringu pojedynczych transakcji kredytowych w zakresie terminowości obsługi kredytu, sytuacji ekonomiczno finansowej i zabezpieczeń prawnych,
 • obsługa klientów w zakresie czynności wynikających z podpisanych umów współpracy,
 • sprzedaż oraz obsługa produktów ubezpieczeniowych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: bankowość, ekonomia lub finanse,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie działalności bankowej,
 • znajomość procesu kredytowego,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem kredytów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • stałe wynagrodzenie oraz premię,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

MIEJSCE PRACY:

 • Oddział w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: bank@paluckibs.pl lub na adres: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.”

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ulicy Kolejowej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135864, NIP: 7660006685, REGON: 000506337;
 2. z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@paluckibs.pl, telefonicznie pod numerem: 67 268 54 99 lub pisemnie: ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec;
 3. w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@paluckibs.pl, pisemnie na adres siedziby Banku, wskazany w pkt 1 lub telefonicznie pod nr: 67 268 54 99. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku;
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. posiada Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 11. w zakresie realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4 niniejszej informacji, Bank nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.