Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu podaje do wiadomości Członków, że Zebrania Członków Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu odbędą się  w następujących terminach:

Grupa Data Godzina Miejsce
I termin II termin
Damasławek i Wapno 19.04.2022r. 1515 1530 Oddział Banku w Damasławku

ul. Kcyńska 6, 62-110 Damasławek

Janowiec Wlkp. 20.04.2022r. 1515 1530 Oddział Banku w Janowcu Wlkp.

Plac Wolności 6, 88-430 Janowiec Wlkp.

Gołańcz 21.04.2022r. 745 800 Oddział Banku w Gołańczy

Rynek 25, 62-130 Gołańcz

Wągrowiec 22.04.2022r. 1515 1530 Oddział Banku w Wągrowcu

ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec

 

Porządek obrad Zebrań Grupy Członkowskiej:

I. Część organizacyjna:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przedstawienie „Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu”,
5. Wybór Komisji Wnioskowej.

II. Część sprawozdawczo-informacyjna:
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021
7. Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok.
8. Przedstawienie materiałów będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, a w szczególności projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli.

III. Część końcowa:
9. Dyskusja.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie Zebrania.

                                                                                                 ZARZĄD
                                                                          Pałuckiego Banku Spółdzielczego
                                                                                             w Wągrowcu