UWAGA !

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ I NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ !

Ostrzegamy przed telefonicznymi oszustami, którzy dzwoniąc do klientów banków, przy odpowiednim doborze słów – stosując metodę socjotechniki – chcą nakłonić Cię do różnych działań np. do zwrócenia przelewu, który to niby błędnie wpłynął na Twój rachunek, celem wydobycia od Ciebie m.in.

– Twoich danych do logowania (login, hasło),

– kodu SMS i kodu BLIK do autoryzacji transakcji,

numeru karty płatniczej, kodu CVV, PIN                                                                   

 

PAMIĘTAJ !

NIGDY NIE PODAWAJ POWYŻSZYCH DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy na pewno kontaktuje się z Tobą Bank – rozłącz się.

Następnie zadzwoń po nr telefonu, który znasz do Banku lub na nr 67 268 54 99 wew. 64
i poinformuj o zaistniałej sytuacji.

U P E W N I J   S I Ę   Z A N I M   P O D E J M I E S Z

J A K I E K O L W I E K   D Z I A Ł A N I A !