W dniu 14 listopada 2019 r. z inicjatywy dyrektora Oddziału Wągrowiec Pani Haliny Nowak odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych działających na terenie miasta i gminy Wągrowiec, w którym również uczestniczyła Pani Prezes Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu Zofia Kałek-Bazyluk. Celem spotkania było pokazanie jakie działania podjął Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział Wągrowiec, aby utrzymać kontakt z młodzieżą szkolną w minionym roku szkolnym 2018/2019. W trosce o edukację finansową młodego pokolenia, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby finansowe, wolontariusze z Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu wyruszyli do szkół na terenie działania wszystkich swoich Oddziałów. Celem pracownika bankowego jako wolontariusza jest profesjonalne przekazanie wiedzy o finansach w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Ponadto na spotkaniach z młodszymi dziećmi zapraszaliśmy do oszczędzania w SKO, pokazując korzyści jakie z tego wynikają. Na spotkaniu z dyrektorami szkół wytyczono wspólne kierunki działania na rok szkolny 2019/2020, polegające na utrzymaniu stałych spotkań z młodzieżą w celu wyedukowania najmłodszego pokolenia, które w przyszłości będzie klientami Banku. Podczas spotkań młodzież zdobędzie wiedzę jak przez lata zmieniał się system pracy w banku, jak obecnie wygląda praca w nowoczesnym banku. Jakie kompetencje, powinna posiadać osoba starająca się o  stanowisko pracy w banku. Będziemy chcieli przekonać uczniów, że praca w banku nie jest nudna i monotonna. Dyrektorzy szkół podstawowych ocenili nasze działania bankowe na przysłowiową ,,5+”.

Podczas spotkania wręczono również dyplomy dla Liderów marki SKO