Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, w dniu 12 maja w Damasławku zorganizował  panel handlowy. Na spotkanie, którego gospodarzem była Pani Elżbieta  Bugaj-Lichańska Dyrektor Oddziału w Damasławku przybyli wraz z Dyrektorami Oddziałów Banku zaproszeni goście. Ze strony prelegentów obecni byli Pan Ryszard Cieślak – kierownik w SGB Banku S.A. , Pan Krzysztof Ruszkowski Concordia Ubezpieczenia  oraz Pan Szymon Szymkowiak  z firmy First Data Polska. Zarząd Banku reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Wałowskiego, który był także prelegentem i moderatorem panelu. Na spotkaniu poruszono tematy związane z obrotem bezgotówkowym w Polsce na przykładzie rynku kart płatniczych. Prezentacji dokonał Pan Ryszard Cieślak, który ponadto omówił „Program rabatowy SGB”
w ramach strefy Agro. Wśród  firm , które dotychczas podpisały uczestnictwo w programie, jest spora grupa przedsiębiorstw z terenu działania Banku, które przystąpiły do programu poprzez spotkania organizowane przez PBS. Podstawą współpracy na linii klient – Bank musi być wdrożenie zasady partnerstwa i  wzajemnej promocji stron. Z kolei o wzroście usług rynku akceptacji kart płatniczych, w tym terminali POS, a także wzroście liczby punktów handlowo-usługowych, które przystosowane są do akceptacji kart płatniczych, mówił Pan Szymon Szymkowiak. Na spotkaniu omówiono najnowszą ofertę w zakresie ubezpieczenia firm. Interesującym jest fakt, że  jednoznaczne opinie klientów po spotkaniu potwierdzały konieczność i potrzebę organizacji takich spotkań w przyszłości, w myśl których Bank wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. Dodatkowo spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania uczestników z szeroką ofertą Banku oraz przedstawienia nowości w zakresie finansowania rolnictwa.