W dniu 22.02.2016 r. w Damasławku odbyło się Forum Rolnicze. Organizatorem  forum była Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.PBS był jednym ze sponsorów wydarzenia. Podczas forum, które zgromadziło ponad 100 przedstawicieli sektora rolnego, parlamentarzystów, samorządowców przedstawiono m.in. sytuację na rynkach rolnych, instrumenty wsparcia z ARR w tym zakresie, informację dotyczącą PROW 2014-2020, sytuację na rynku dzierżawy ziemi, wymogi weterynaryjne w chowie zwierząt, produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa i inne. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania oferty Banku jak i samej idei spółdzielczości bankowej. Prezentacji Banku dokonał Pan Tomasz Wałowski-Wiceprezes Zarządu. Bank ponadto reprezentowany był przez Panią Elżbietę Bugaj-Lichańską Dyrektora Oddziału w Damasławku i Panią Halinę Nowak Dyrektora Oddziału w Wągrowcu.

Forum było doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rolnikami a także przedstawienia instytucji wspierających sektor AGRO.