„Młodzi Mistrzowie Oszczędzania SKO”, tak od dziś można określać uczniów szkół działających na terenie działania Oddziału PBS w Gołańczy i Damasławku.Podziękowania od Krajowego Związku Banków Spółdzielczych wpłynęły dla szkól oraz Banku za udział w konkursie młodzi Mistrzowie Oszczędzania SKO. Wśród wyróżnionych szkół znalazł się dwie szkoły tj. ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku i Szkoła Podstawowa im. Ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy. Dyplomy KZB oraz Listy Gratulacyjne od Zarządu z rąk Wiceprezesa Zarządu Tomasza Wałowskiego odebrali Dyrektorzy ww. szkół