Pałucki Bank Spółdzielczy w  Wągrowcu od zawsze wspiera krzewienie kultury związanej z naszą małą ojczyzną czyli Regionem Pałuk. Sama nazwa naszego Banku z jednej strony podkreśla przynależność regionalną i jej wartość dla Banku, a z drugiej strony zobowiązuje do promowania artystów z naszego terenu, którzy przyczyniają się do zachowania i kultywowania tradycyjnego dziedzictwa Pałuk.


W ramach podziękowania za wsparcie organizacji 61. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej w Szubińskim Domu Kultury, który odbył się w maju br., Wójt Gminy Wągrowiec Pan Przemysław Majchrzak, wręczył upominki wykonane przez lokalnych artystów, na ręce Pani Prezes Zarządu Marzeny Łaskiej-Bierły i Dyrektora Oddziału Wągrowiec Haliny Nowak. Podczas spotkania zostały poczynione kolejne plany wspólnego wspierania działań propagujących kulturę Pałuk.

Serdecznie dziękujemy za przemiły gest i upominki.