Szanowni Państwo,

w ramach obsługi programu wsparcia Tarcza Finansowa PFR, Polski Fundusz Rozwoju wydaje decyzję na podstawie nadesłanych wniosków o przyznanie subwencji, które mogą mieć 3 statusy:

  1. Zgody na przyznanie subwencji w całkowitej pierwotnie wnioskowanej kwocie (GRANTED),
  2. Zgody na przyznanie subwencji częściowo w kwocie, która wynika ze zweryfikowanych przez PFR danych w rejestrach ZUS i MF (GRANTED CHANGED),
  3. Odmowy przyznania subwencji po weryfikacji złożonego wniosku w rejestrach ZUS i MF (REJECT).

 

Od decyzji przyznania częściowej subwencji (GRANTED CHANGED) od dzisiaj uruchomiono procedurę odwoławczą. Wydanie przez  Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) decyzji o udzieleniu subwencji (w całości lub  części) lub odmowie udzielenia subwencji następuje po zawarciu Umowy subwencji w oparciu o dane udostępnione we wniosku.

Proces odwoławczy wygląda następująco:

  1. Klient banku składa odwołanie od decyzji PFR za pośrednictwem e bankowości (w tym samym banku, w którym składał wniosek o subwencję),
  2. Odwołanie kierowane jest przez kanał bankowości elektornicznej do PFR  ,
  3. PFR w ciągu kilku dni odpowiada Klientowi Banku również poprzez kanał bankowości elektronicznej.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne – przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję – rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym.

Wtedy kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po ich wyjaśnieniu i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania. W celu zmniejszenia ryzyka odrzucenia wniosku o subwencję PFR deklaruje, że każdy wniosek jest sprawdzany z bazami danych kilkukrotnie, nawet w okresie do 7 dni, przed podjęciem decyzji o jego odrzuceniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące danych, które powinny zostać zweryfikowane przez przedsiębiorcę w rejestrach publicznych przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html

Po otrzymaniu każdej decyzji negatywnej, wydanej w stosunku do pierwotnego wniosku przedsiębiorcy, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku.

Przypominamy również, że podstawą funkcjonowania Programu Tarcza Finansowa PFR jest Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin) dostępny pod linkiem:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Szczegółowe informacje o Programie, w tym najczęściej  zadawane pytania i odpowiedzi dostępne są na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html