„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przystępując do Programu przygotowaliśmy dla naszych klientów Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału. Dodatkowo kredyt objęty jest gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji nasi klienci otrzymają korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Więcej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa

 

Parametry kredytu:

 • oprocentowania: WIBOR 6M + 5,34 p. p. tj. 11,19%,
 • kwota kredytu: do 100.000,00 zł,
 • okres kredytowania: do 72 miesięcy,
 • prowizja za udzielenie kredytu: od 1%,
 • gwarancja BGK

 

Kredyt i dotacja przeznaczone są dla:

właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 30.000,00 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000,00 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wysokość dotacji będzie zależeć od planowanego nowego źródła ciepła i zakresu prac z tym związanych.

Można otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli  dochód roczny Wnioskodawcy w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100,000,00 zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie przekroczy: 1.564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.

 

Aby uzyskać kredyt i dotację należy:

 • W oddziale naszego Banku złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej,  Pracownik Banku w imieniu Wnioskodawcy złoży wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, WFOŚiGW zawrze z Wnioskodawcą umowę dotacji, a Bank wypłaci kredyt, który jest zabezpieczony gwarancją BGK.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) Wnioskodawca powinien zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
 • WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek naszego Banku, a następnie na  spłatę części kredytu.

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego Kredyt Czyste Powietrze wyliczona na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 12,66% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 34.127,69 zł, oprocentowanie zmienne 11,19% w skali roku (WIBOR 6M + 5,34 p.p.), całkowity koszt kredytu 8.427,69 zł (w tym prowizja 257,00 zł w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, odsetki 7.970,69 zł), 60 miesięcznych rat: 59 rat równych po 561,18 zł każda oraz ostatnia 60 rata wyrównująca w wysokości 561,07 zł. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy.
Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji jakichkolwiek należności.

 

Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

Program Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”