Kredyt inwestycyjny „EKO Kredyt” – z nami zadbasz o środowisko i rozwiniesz swoją działalność.

Czeka na Ciebie atrakcyjne oprocentowanie kredytu oraz niska prowizja!

Nie wymagamy wkładu własnego kredytobiorcy!

Przeznaczenie:

 • realizacja przedsięwzięć proekologicznych w budynkach i obiektach użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności w tym:
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych
  • zakup i montaż turbin wiatrowych
  • zakup i montaż elektrowni wodnych
  • zakup i montaż słonecznych kolektorów grzewczych
  • zakup i montaż pomp ciepła
  • zakup i montaż źródeł ciepła opalanych biomasą
  • zakup i montaż kotłów gazowych
  • zakup i montaż kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5
  • zakup i montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż własnej ekologicznej oczyszczalni ścieków
  • zakup i montaż systemów odzysku wody deszczowej
  • zakup i montaż systemów do produkcji energii z biomasy
  • zakup materiałów budowlanych do docieplenia w celu podniesienia efektywności energetycznej wraz z wykonaniem usługi docieplenia
  • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych podnoszących efektywność energetyczną
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej lub ciepłej wody użytkowej podnoszącej efektywność energetyczną w tym modernizacja wraz z wszelkimi materiałami budowlanymi wchodzącymi w skład instalacji
  • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej
  • wymiana azbestowych pokryć dachowych
  • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji
 • zakup pojazdów elektrycznych lub hybrydowych
 • inne inwestycje proekologiczne skutkujące spadkiem zapotrzebowania na energię, zmniejszeniem strat energetycznych lub przełączeniem się na odnawialne źródła energii
 • refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt – do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych opłaconymi fakturami/rachunkami.

 

Maksymalna kwota kredytu – wyznaczona w oparciu o ocenę zdolności kredytowej

Maksymalny okres kredytowania15 lat

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+ 3,8 p.p. 

Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu

 • kwota kredytu do 50.000, 00 zł – 2%   
 • kwota kredytu od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł – 1,75%
 • kwota kredytu od 100.000,01 zł – 1,50%

 

Oferta obowiązuje od dnia 01.02.2021 r.

Więcej szczegółów dotyczących kredytu ,,EKO Kredyt” dowiesz się w placówkach Banku.

Nasi Partnerzy: