Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Co robić, aby zapobiec groźbie klęsk żywiołowych, w obliczu których znajduje się obecnie nasza planeta?

Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko oraz wspieranie i realizacja przedsięwzięć proekologicznych w lokalnych społecznościach.

My również chcemy w tych zmianach uczestniczyć. W związku z tym oferujemy  kredyt dla Klientów indywidualnych:

EKO Gotówka

W Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu kredyt jest udzielany od 1 lutego 2020 r. na zasadach kredytu gotówkowego z wyznaczeniem celu ekologicznego.

Dzięki kredytowi EKO Gotówka Klienci będą mogli dokonać:

  • realizacji przedsięwzięć proekologicznych, w tym współfinansowanych przez JST lub inne organizacje/instytucje:
  • wymiana azbestowych pokryć dachowych,
  • zakup i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wymiana kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
  • zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów grzewczych,
  • docieplenie budynku mieszkalnego,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • inne działania proekologiczne,
  • refinansowania nakładów poniesionych na przedsięwzięcia określone powyżej, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt – do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych opłaconymi fakturami/rachunkami.

Jeśli Klient posiada ubezpieczenie nieruchomości, może skorzystać z odrębnej klauzuli dedykowanej do ubezpieczenia inwestycji w odnawialne źródła energii, takich jak: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą, mikrokogenerację.

Więcej szczegółów dotyczących kredytu EKO Gotówka dowiesz się w placówkach Banku.

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 8,25% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 24.842,45 zł, oprocentowanie zmienne 5,35% w skali roku (WIBOR 12M + 5,1 p.p.), całkowity koszt kredytu 4.842,45 zł (w tym prowizja 100,00 zł, odsetki 3.422,45 zł, ubezpieczenie 1310,00 zł, koszt zwolnienia i ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia 10,00 zł), 72 miesięcznych rat: 71 rat równych po 325,31 zł każda oraz ostatnia 72 rata wyrównująca w wysokości 325,44 zł. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy.

Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji jakichkolwiek należności.

Nasi Partnerzy: