Szanowni Klienci, informujemy, że:

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.

MŚP będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30.06.2022 r. (obecnie do 15.03.2022 r.).

Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15.09.2022 r. (obecnie do 31.05.2022 r.).

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30.07.2022 r. (obecnie 30.04.2022 r.).

Wprowadzenie ww. zmian wymaga dodatkowych działań po stronie Rady Ministrów, która zleciła Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację Tarczy Finansowej PFR 2.0. oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, co spodziewane jest w najbliższych tygodniach.

Przypominamy, że obecnie trwa proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, który zakończy się 28 lutego 2022 r. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję jako mikrofirmy na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).