Rachunek Powierniczy

Nowość w naszej ofercie: Rachunek Powierniczy dla deweloperów sprzedających mieszkania i domy.

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej

 

OFERUJEMY DWA RODZAJE RACHUNKÓW:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Po informacje o szczegółach oferty zapraszamy do Naszych Oddziałów.