W dniu 27 września 2017 r. z inicjatywy dyrektora Oddziału w Wągrowcu Pani Haliny Nowak zostało zorganizowane w siedzibie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych działających na terenu miasta i gminy Wągrowiec. Głównym celem jaki przyświecał temu spotkaniu było wypracowanie płaszczyzny wzajemnej współpracy dotyczącej zwiększenia zainteresowania młodzieży szkolnej oszczędzaniem w SKO i wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży ze względu na zmieniającą się wokół rzeczywistość.

Szkolna Kasa Oszczędnościowa jest formą oszczędzania i jednocześnie sposobem  na realizację wytyczonych celów. Odkładając drobne pieniądze jak w starym polskim przysłowiu ,, do grosza grosz a będzie trzos” możemy uzbierać kwotę pieniędzy, która pozwoli zrealizować swoje małe marzenia.           Ze strony Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu uczestniczyli: Pani Prezes Zofia Kałek-Bazyluk, Pan Wiceprezes Tomasz Wałowski oraz Dyrektor Oddziału w Wągrowcu Pani Halina Nowak. Gośćmi zaproszonymi byli przedstawiciele reprezentujący szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu, Szkoły Podstawowa nr 3 w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu, Gminna Szkoła Podstawowa w Wągrowcu, Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim, Szkoły Podstawowej w Żelicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie. Pani Prezes Zofia Kałek- Bazyluk powitała wszystkich uczestników spotkania. Przedstawiła krótki zarys historyczny Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, zaznaczając rolę jaką Szkolone Kasy Oszczędnościowe odegrały w szerzeniu edukacji finansowej wśród młodzieży szkolnej. Pani Prezes podkreśliła jak zdobyta wiedza dotycząca umiejętności oszczędzania i inwestowania przyda się w życiu dorosłym. Pan Wiceprezes Tomasz Wałowski poinformował, jakie obecnie produkty posiada bank z myślą o najmłodszych m.in. – konto oszczędnościowe ,,Bankowość dla najmłodszych” i młodzieży – ROR Junior, mobilna Skarbonka, karta mobilna karta HCE (wchodzi aktualnie do oferty banku), strona internetowa SKO w SGB, czy strona www. Banku. Wiceprezes zaproponował współpracę polegającą na kontaktach z młodzieżą szkolną poprzez systematyczne wizyty przedstawicieli Banku w placówkach szkolnych. Wizyty takie poprzedzone miały by być lekcjami przedsiębiorczości, wychowania zawodowego prowadzonymi przez pracowników Banku.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie przyjęli program działania stron polegający na :

  1. organizowaniu wizyt bezpośrednich przez przedstawiciela Banku (np. dyrektora Oddziału) w placówce szkolnej w celu prowadzenia praktycznej edukacji finansowej dotyczącej idei oszczędzania wśród młodzieży,
  2. szerzeniu postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży poprzez quizy, ankiety konkursy z nagrodami oraz przedsięwzięcia utrwalające wiedzę na temat bankowości, m.in. pomysł na świąteczną kartę z motywem spółdzielczym,
  3. popularyzacji wizerunku Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu poprzez organizację cyklicznej imprezy pod nazwą ,,Turniej piłki ręcznej/nożnej o puchar Prezesa PBS w Wągrowcu”, oraz uczestnictwie Banku w popularyzacji wśród uczniów idei obchodów Powstania Wielkopolskiego, którego 100 rocznicę będziemy obchodzić w 2018 roku.
  4. nagradzaniu wyróżniających się opiekunów SKO.

Na zakończenie Zarząd PBS w Wągrowcu wręczył przedstawicielom szkół z terenu miasta i gminy Wągrowiec uczestniczącym w konkursie ,,Maskotka na 150 Lecie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu” listy gratulacyjne oraz piłki dla szkół. Wszystkich uczestników spotkania obdarowano okolicznościowymi upominkami. Spotkanie zostało upamiętnione wspólną fotografią.